De beste basis voor een leven lang leren
Vanaf nu is het mogelijk om de woorden voor het dictee online te oefenen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ga naar www.wrts.nl  
 Je kunt dan inloggen op de volgende manier:
 
Groep 7:
inlognaam: groep7@obscranendonck.nl
wachtwoord: groep7obs
&
inlognaam: groepzeven@obscranendonk.nl
wachtwoord: groep7

Groep 8:
inlognaam: groep8@obscranendonck.nl
wachtwoord: groep8obs
&
inlognaam: groepacht@obscranendonk.nl
wachtwoord: groep8

Op de huiswerkplanner op de site kun je vinden welke woordpakketten je voor het komende dictee moet oefenen. Je kiest dit pakket dan uit en klikt dan op overhoren.
Kies dan op welke manier je wilt oefenen en vink aan wat je belangrijk vindt bij de andere instellingen. Klik dan op 'begin overhoring' en start met het oefenen, heel veel succes.
Activiteiten