De beste basis voor een leven lang leren

Ouderraad

Binnen onze school is de ouderraad actief: immers kinderen, ouders en school zijn drie dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders binnen de school. Ouders willen niet alleen weten hoe hun kind op school functioneert, ze willen ook hun steentje bijdragen aan het leerproces van hun kind.

Het zal duidelijk zijn dat een goede samenwerking tussen de leerkrachten en de ouders m.b.t. het onderwijs en de vorming van onze kinderen van groot belang is. De ouderraad is er dan ook om o.a. aan die samenwerking gestalte te geven. De ouderraad doet dit door:

  • namens de ouders de contacten met de school te onderhouden (team, directie, MR);
  • informatie aan de ouders te verschaffen;
  • mee te denken en advies te geven over zaken die de begeleiding van onze kinderen aangaan;
  • een aantal werkgroepen te coŲrdineren;
  • te helpen en ondersteunen bij activiteiten;
  • de ouderbijdrage te innen en te beheren.

De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. De bijeenkomsten van de ouderraad zijn openbaar. Eenmaal per jaar houdt de ouderraad een algemene ouderavond. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. De statuten van de ouderraad zijn opvraagbaar bij de secretaris. Voor veel activiteiten wordt een beroep gedaan op de ouders om mee te denken, mee te helpen en mee te organiseren in de verschillende werkgroepen.

In de ouderraad hebben zitting:

Mevr. Annelijn van Elderen (voorzitter)
Mevr. Jolanda Soers (financiŽn)
Mevr. Martje Wijnhoven (secretaris)

Mevr. Ilse van de Vin
Mevr. Helene Verweerden
Mevr. Ayse Bakker
Mevr. Karin Sanders
Mevr. Maria Soers
Mevr. Lianne Arensman

Indien u vragen heeft of interesse in een plaats in de ouderraad kunt u dit kenbaar maken via ouderraad@obscranendonck.nl

Activiteiten