De beste basis voor een leven lang leren
Hallo allemaal

Welkom op de pagina van groep 3-4. Fijn dat jullie een kijkje nemen!

We zitten met 25 kinderen in de klas. Onze juffen zijn juf Janneke en Juf Kitty.  Juf Janneke is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Kitty op donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag hebben wij het eerste half jaar ook een extra juf in de klas. Dat is juf Mirthe.
Zij loopt stage en is een 3e jaars PABO studente. 
Dit schooljaar gaan we veel nieuwe dingen leren en er natuurlijk een super gezellig jaar van maken!
 
In groep 3-4 zijn veel dingen nieuw en het is dus extra spannend.

Groep 3:
In groep 3 gaan we leren lezen, schrijven en rekenen. Ook hebben we vakken als verkeer, natuur en techniek. 
We werken met de Kim-versie 'Veilig leren lezen' om te leren lezen. 
  • Op de eerste schooldag wordt het verhaal voorgelezen over opa, kim en sim, die samen met de geit op zoek gaan naar de letter ‘i’.
  • Uw kind leert eerst de letter ‘i’ via het woordje ‘ik’ en krijgt een kleurplaat met een letterboom mee naar huis.
  • Vervolgens leert uw kind de ‘k’ via het woordje ‘ik’ en de ‘m’ via de naam ‘kim’.
  • In het lokaal van groep 3 hangen wandplaten van ‘ik’ (een spiegel), ‘kim’ en vervolgens ook sim en een letterbord, waarop achtereenvolgens de i, k, m, s worden gehangen.

    Voor meer informatie over de werkwijze en de inhoud kunt de site van Veilig leren lezen bekijken. Er staan ook tips, oefeningen en spelletjes die u met uw kind thuis kunt doen. Veilig leren lezen
We gebruiken de methode 'Pennestreken' om te leren schrijven. Er is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. In drie stappen wordt van elke letter (via een letterfilmpje) de schrijfvorm geautomatiseerd. Elke nieuwe letter passen ze toe in combinatie met eerder geleerde letters in woorden en zinnetjes. Bij elke stap kijken ze terug op het eigen resultaat en zetten vandaar uit de volgende stap.
Als ze alle letters hebben geleerd gaan ze de letters aan elkaar schrijven.

'Rekenzeker' is de methode die we gebruiken bij het rekenonderwijs in groep 3. De methode bestaat uit 9 blokken van 4 weken. In blok 1 oefenen we het tellen tot 10, het schrijven van de cijfers en symbolen +, - en = en het koppelen van symbolen aan hoeveelheden. Vanaf blok 2 gaat het aanvankelijk rekenen over in het voortgezet rekenen.
Optellen 0 t/m 20, aftrekken 20 t/m 0, rekenen in contexten en de onderwerpen tijd, geld, meten, wegen en vullen kome aan bod.
De kinderen leren rekenen met behulp van concreet materiaal: een getallenlijn, rekenrek, MAB-materiaal, kralenketting met 5- en 10-structuur, 
gelddoosjes met munten en briefjes, instructieklok en een liniaal of meetlat.

Groep 4
In groep 4 gaan we steeds vlotter leren lezen, leren we de hoofdletters schrijven, maken we taalopdrachten waarbij we hele zinnen opschrijven en leren we rekenen tot 100. Naast verkeer, natuur en techniek hebben we ook een nieuw vak, namelijk aardrijkskunde. In het tweede half jaar gaan we ook aan de slag met het begrijpend lezen en werken we met Nieuwsbegrip. 

We hebben een aantal nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, begrijpend lezen, spelling en estafette lezen.  
Af en toe krijgen we een huiswerkblad mee naar huis om wat extra te oefenen. Bijvoorbeeld voor spelling of rekenen.

We werken met de taalmethode 'Taal in beeld'. Er zijn blokken van 8 lessen met steeds een nieuw thema. We oefenen o.a. taalbeschouwing, het spreken en luisteren en de woordenschat. De spellingmethode is 'Spelling in beeld'. Iedere week oefenen we twee spellingscategorieën. Dat kunnen klankwoorden, regelwoorden of weetwoorden zijn. Na ongeveer 3 weken maken we een controledictee om te kijken of we voldoende geoefend hebben.

Estafette lezen is voor ons ook nieuw. We maken een werkboekje dat hoort bij een leesboek. Dit doen we samen met de juf, gedeeltelijk met de juf of helemaal zelfstandig. Dit heeft te maken met het leesniveau waarop je leest.
Thuis veel lezen blijft heel belangrijk om steeds vlotter te kunnen lezen. Ook voor de woordenschat uitbreiding is dit heel goed. Lekker met een boekje op de bank of even lezen in bed. Het is heel goed om iedere dag even te oefenen en daarvoor een leuk leesboekje uit te kiezen. Op de pagina 'lezen' staan een heleboel tips om het lezen thuis te oefenen.

Tijdens het rekenen oefenen we o.a. het optellen en aftrekken tot 100, terugtellen, tafeltjes van vermenigvuldiging, lengtemaat cm en m, geldrekenen en de klok.
Op de pagina 'Sites om thuis te oefenen' staan leuke en leerzame sites waar we thuis op kunnen oefenen.


Op school leren we om goed met elkaar samen te werken en mét en van elkaar te leren. Dit doen we o.a. door het coöperatief leren. We passen werkvormen toe waarbij we in tweetallen of in groepjes van 4 opdrachten maken. Bijvoorbeeld 'tafelrondje per tweetal'. Hierbij geven we om de beurt een antwoord en vullen we elkaar aan. Daarna vergelijken we de antwoorden met de andere kinderen. We leren dan dus mét en van elkaar en zijn allemaal actief bezig.

7 keer per jaar hebben we een podiumviering waar we laten zien wat we in de klas gedaan en geleerd hebben. Dit kan een liedje zijn, een toneelstukje, een versje of bijvoorbeeld een presentatie van een opdracht die we in de klas gemaakt hebben. De podiumvieringen zijn op vrijdagochtend om 11.30u. 
Vier keer per jaar hebben we ateliers. We kunnen dan kiezen uit verschillende culturele activiteiten, zoals dans, muziek, schilderen, toneel, etc. Ook hebben we dit jaar weer 2 keer een schoolproject waar we een aantal weken met de hele school aan werken.
Verder gaan we op schoolreis, hebben we een sportdag en nog veel meer leuke activiteiten.

Wilt u weten wat we allemaal aan het doen zijn in groep 3-4? Neem dan regelmatig een kijkje op onze website.

Groetjes van groep 3-4!
Activiteiten