De beste basis voor een leven lang leren
Varendonck - College :
Informatie-avond VMBO lokatie Someren: reeds geweest voor schooljaar 2017-2018
Open dag: reeds geweest voor schooljaar 2017-2018
Aanmelden reguliere leerlingen: 12, 13 en 14 maart 2018
Kennismaking nieuwe leerlingen: maandag 11 juni 2018