De beste basis voor een leven lang leren

Tussentijdse instroom

Overweegt u, om uw kind(eren) van een andere school over te plaatsen naar onze school? Maak dan een afspraak met Karin Keijzer locatiedirecteur OBS Cranendonck.

Intakegesprek
Soms is er een reden om tussentijds van school te wisselen vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, of vanwege een beter passende school voor uw kind. Graag verkennen wij met u het hoe en waarom in een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we nader kennis met elkaar en hebben we het over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Als school kijken wij zorgvuldig naar de onderwijsbehoeften van uw zoon/ dochter en of wij daar in voldoende mate aan tegemoet kunnen komen. 

Contact met de oude school
Naast dit intakegesprek hebben wij altijd contact met de oude school, om met hun de ontwikkeling van uw zoon of dochter te bespreken. Deze informatie is voor ons belangrijk om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind(eren). Met deze informatie kunnen wij de beste plek voor uw kind vinden.

Dagje meedraaien
Indien gewenst of nodig kunnen wij samen met u besluiten dat het misschien handig is om een dag(deel) mee te draaien bij ons op school. Zo kunnen zowel uw kind(eren), als wij elkaar beter leren kennen en deze kennismaking mee laten wegen in de overweging te wisselen van school.

Activiteiten