De beste basis voor een leven lang leren

Plusklas

Een kleiner deel van de gesignaleerde meer en hoogbegaafde kinderen heeft behoefte aan uitdaging op het vlak van creatief denken, leren onderzoeken en de inzet van hogere orde denken. Deze kinderen gaan werken aan een structureel aanbod voor verdiepen. Wekelijks werken ze samen met een kleine groep leeftijdsgenoten onder begeleiding van de coŲrdinator meer- en hoogbegaafdheid. Het verdiepte aanbod behelst projecten vanuit het wetenschapsknooppunt, het vooruitwerklab en de denksleutels.  Bij dit onderzoek zijn de groepsleerkracht, de intern begeleider, de ouders en de orthopedagoog betrokken. De bovenschoolse plusgroep komt wekelijks een dagdeel samen op OBS Cranendonck onder begeleiding van een specialist hoogbegaafdheid.

  • Uitgangspunt binnen de bovenschoolse plusgroep is het begeleiden en ondersteunen op de dimensie:
    Leren denken
  • Tegemoet komen aan de cognitieve honger van hoogbegaafde kinderen door verrijkend onderwijs te bieden:
    Leren leren
  • Ontwikkelen van leer- en denkstrategieŽn, metacognitieve vaardigheden en trainen van executieve functies:
    Leren voor het leven
  • Bewust wordend van mindset, ontwikkelen van een op groei gerichte levenshouding.

 

Activiteiten