Gedragsprotocol

Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en leerkrachten op school. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en leraren en leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier.
Dit gedragsprotocol gaat over te nemen maatregelen die gewenst gedrag bevorderen.

Klik hier voor het gedragsprotocol.