Luizenprotocol

Hoofdluis komt vooral bij jonge kinderen voor (tussen de 3 en 12 jaar) en vormt op de basisscholen een groot probleem. De school is van mening dat zowel zijzelf als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen inzake de bestrijding van hoofdluis.

Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Daarnaast worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. 

Klik hier voor het luizenprotocol.